Földtulajdon rendezés Szlovákiában
2004.08.26.
MB


Tavaly ősze óta nagyon sokakat foglalkoztatnak a szlovákiai föld-visszaigénylési lehetőségek. A tavaly októberben elfogadott új szlovák földtörvény két fő kérdéskörrel foglalkozik. Az egyik a kárpótlás (restitúció), amivel azok az elkobzott földterületek igényelhetők vissza, amelyeket az 1948-as kommunista hatalomátvétel és 1989 között államosítottak. Ezt az eljárást azonban csak szlovák állampolgárok kezdeményezhetik.


 A törvény másik célja, hogy rendezze az ún. nevesítetlen földterületek sorsát. A nem szlovák � tehát köztük a magyar - állampolgárok részére az ún. nevesítetlen földek tulajdonjogának érvényesítésére nyílik mód. Tehát olyan földek tulajdonjogának a rendezésére, amelyek jelenleg a Szlovák Köztársaság területén állami kezelésben vannak, de az ismeretlen helyen tartózkodó eredeti tulajdonosok tulajdonjoga nem évült el, illetve a földet törvényesen nem kobozták el, nem államosították, nem sajátították ki. Az ún. nevesítetlen földek 2005. szeptember 1-én községi tulajdonba kerülnek, tehát célszerű addig az eljárást lefolytatni. A nevesítéssel kapcsolatban a fő probléma, hogy a tulajdonosok túlnyomó része egyszerűen nem tud róla, amelynek legfőbb oka, hogy a témát több mint tíz éve mély hallgatás lengi körül.


Földjeiket viszont semmiképpen sem kaphatják vissza azok a volt tulajdonosok, sem azok örökösei, akiket 1945-48 között az ún. lakosságcsere címén telepítettek ki Csehszlovákiából.


A szlovák földművelésügyi minisztérium szerint azonban a magyar állampolgárok elsősorban örökösödési eljárás során juthatnak földekhez Szlovákiában, aminek azonban az említett törvényhez nincs köze. Vannak olyan esetek, amikor a kitelepített magyarok leszármazottai nevesítetlen földekhez juthatnak, de csak olyan esetben lehetséges ez, ha a föld a szülők, netán még a nagyszülők nevén maradt, ám ebben az esetben is örökösödési eljárásról és nem restitúcióról van szó � fejtették ki a minisztériumban.


Háttér


A tulajdonjog érvényesítése érdekében első lépésként ki kell kérni a telekkönyvi kivonatokat, amelyekhez az illetékes telekkönyvi hivatalban lehet hozzájutni. Ez alapján lehet eldönteni, hogy érdemes-e megindítani az eljárást. Célszerű magyar anyanyelvű felvidéki ügyvédek szolgáltatását igénybe venni. Ilyen jellegű jogi tanácsadással az SZKC (Szövetség a Közös Célokért) is foglalkozik. Bővebb felvilágosítást ez ügyben a HTMH-részéről a II. Területi Főosztály tud nyújtani (tel: 3729 538).


.:impresszum:. .:oldal teteje:.