Szlovákiai földtulajdon visszaigénylésének ügye

Budapest, 2004. július 23

A magyar Külügyminisztérium megkeresésére a Szlovák Köztársaság Földművelésügyi Minisztériuma az alábbi hivatalos tájékoztatást adta a szlovákiai földtulajdon visszaigénylésének, illetve a tulajdon-nevesítésnek a szabályairól:

1. Földtulajdon visszaigénylése

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által a földterületekhez kapcsolódó tulajdonjog visszaállításáról szóló, 503/2003 Z. z. számú törvény 2 § 1) bekezdése értelmében a földterülethez való tulajdonjoga visszaállítását (földvisszaigénylést) 2004. december 31-ig olyan személy kérheti, aki a Szlovák Köztársaság állampolgára és akinek állandó lakhelye Szlovákiában van.

2. Nevesítetlen földek kérdése

Nevesítetlennek (nem azonosított tulajdonosúnak) a 180/1995 Z.z. sz. törvény szerint az a föld számít, amely esetében ismert a tulajdonos személye, de nem ismert az állandó lakóhelye, illetve az olyan földterület, amely esetében a tulajdonos ismeretlen.
A nevesítetlen tulajdonosú földek esetében a tulajdonjog bejegyzésére a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által az ingatlan-nyilvántartásról és az ingatlannal kapcsolatos tulajdon-, valamint egyéb más jogok bejegyzéséről elfogadott 162/1995 Z. z. sz. törvényben előírt közokiratok bemutatása esetén van lehetőség. A tulajdonjog érvényesítése ez esetben nem kötődik állampolgársághoz. Az igények érvényesítésének határidejéről és egyéb feltételeiről a helyi földhivatalok adnak tájékoztatást.