VÝPIS ZO ZOZNAMU PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Službu zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

 

IVeS Košice


A. Podnikateľský subjekt.

Obchodné meno:   RNDr. Peter Nagy CSc.- Centroconsult  
IČO:   33469211  
Miesto podnikania:   Šamorín  
    Čilistovská 20  
Podnikateľa v registri vedie:   ObÚ v Dunajskej Strede  
Číslo živnostenského registra:   201- 10735  


B. Predmety podnikania.

1.
ČINNOSŤ ORGANIZAČNÝCH A EKONOMICKÝCH PORADCOV
Deň vzniku oprávnenia: 01.03.1996
2.
SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ
Deň vzniku oprávnenia: 01.03.1996
3.
GENEALOGICKÉ SLUŽBY A PORADENSTVO
Deň vzniku oprávnenia: 05.11.1999
4.
PORADENSTVO V ODBORE INFORMATIKY VYUČOVANIE V ODBORE INFORMATIKY
Deň vzniku oprávnenia: 05.11.1999
5.
AUTOMATIZOVANÉ SPRACOVANIE DÁT
Deň vzniku oprávnenia: 05.11.1999
6.
POSKYTOVANIE SOFTWARE - PREDAJ HOTOVÝCH PROGRAMOV NA ZÁKLADE ZMLUVY S AUTOROM
Deň vzniku oprávnenia: 05.11.1999

Výpis zo zoznamu podnikateľských subjektov SR má informatívny charakter. Údaje boli získané z počítačovej siete Internet dňa 13.11.2004 . V prípade, že máte pochybnosti o správnosti uvedených údajov, obráťte sa na príslušný živnostenský úrad.

Zatvoriť okno