CentroConsultwww.centroconsult.sk

Aplikovaná genealógia

Neznámi dedičia

Navigácia: centroconsult » genealógia » aplikovaná genealógia » neznámi dedičia

Genealogický aparát sa dá použiť nielen na hľadanie predkov a zostavovanie rodokmeňov, ale aj na hľadanie neznámych dedičov v prípadoch, keď poručiteľ zomrel bez závetu a bez známych dedičov zo zákona. Občiansky zákonník (Zákon č. 40/1964 Zb. - úplné znenie) rozlišuje viacero skupín dedičov zo zákona, z hľadiska genealógie je zaujímavá tretia a štvrtá skupina:

§ 475

(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

§ 475a

Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

Spravidla treba ísť viac ako 100 rokov do minulosti a odtiaľ spätne skúmať rozrod prarodičov až do dátumu úmrtia poručiteľa. Podľa našej skúsenosti sa môžu nájsť dokonca žijúci dedičia v tretej skupine o ktorých nikto z okolia poručiteľa nevedel. V prípade viacnásobných manželstiev rodičov alebo starých rodičov poručiteľa je častý veľký vekový rozdiel medzi členmi tej istej generácie potomkov starých rodičov.

Vďaka našej spolupráci s firmou Historikerkanzlei Genealogisch-Historische Recherchen GmbH je možné pátrať po dedičoch na celom svete.

Máte záujem dozvededieť sa viac?

Ak Vás naša ponuka zaujala a mali by ste záujem o vypátranie dediča obráťte sa na nás písomne emailom, alebo vyplňte online žiadosť o bezplatnú konzultáciu, či je výskum uskutočniteľný
O nás