CentroConsultwww.centroconsult.sk

Aplikovaná genealógia

Navigácia: centroconsult » genealógia » aplikovaná genealógia

CentroConsult od roku 1999 ponúka klasické genealogické služby pre individuálnych zákazníkov zo Slovenska a celého sveta. V súčasnosti rozširujeme služby aplikovanej genealógie aj pre firemných zákazníkov a organizácie v dvoch oblastiach:

1.
Vyhľadávanie neznámych dedičov zo zákona - vzdialených príbuzných v prípade, že poručiteľ zomrel bez zanechania závete a bez známych dedičov zo zákona;
2.
Vyhľadávanie nezistených vlastníkov nehnuteľností alebo ich právnych nástupcov.

V obidvoch prípadoch sa začne s genealogickým výskumom kľúčovej osoby - poručiteľa alebo nezisteného vlastníka a potom sa hľadajú žijúci príbuzní kľúčovej osoby na Slovensku a v zahraničí.

O nás