CentroConsultwww.centroconsult.sk

Aplikovaná genealógia

Nezistení vlastníci

Navigácia: centroconsult » genealógia » aplikovaná genealógia » nezistení vlastníci

Na Slovensku je ešte veľmi veľa pozemkov vo vlastníctve "nezistených vlastníkov". Sú to vlastníci, ktorých mená sú síce známe, ale ich miesto pobytu je neznáme. Vo väčšine prípadov sa jedná o osoby ktoré už dávno zomreli, ale ich pozostalosť nebol dedičsky prejednaná. Veľakrát sa jedná o pozemky ľudí, ktorí emigrovali do zahraničia. Pre vysporiadanie vlastníctva je potrebné v prvom rade nájsť dedičov neznámeho vlastníka, ktorí jediní majú právo žiadať o prejedanie novoobjaveného dedičstva na príslušnom okresnom súde.

Genealogický aparát sa dá použiť nielen na hľadanie predkov a zostavovanie rodokmeňov, ale aj na hľadanie neznámych vlastníkov. Najprv treba určiť miesto a dátum narodenia a úmrtia neznámeho vlastníka a potom hľadať jeho žijúcich príbuzných, ktorí prichádzajú do úvahy ako dedičia zo zákona.

Máte záujem dozvededieť sa viac?

Ak Vás naša ponuka zaujala a mali by ste záujem o vypátranie nezisteného vlastníka obráťte sa na nás písomne emailom, alebo vyplnte online žiadosť o bezplatnú konzultáciu, či je výskum uskutočniteľný
O nás