CentroConsult - Családkutatás Szlovákiában (a valamikori Felvidék)

 Árjegyzék 2024


Főcím
Kutatási tanácsok
Árjegyzék


A kutatással járó erőfeszítés nem mindig kiszámítható. Ezért szoktunk előzetesen ingyenes előkutatást végezni annak ellenőrzésére, hogy a kutatási megbízás komolyan kivitelezhető-e, azaz egyáltalán rendelkezésre állnak-e a források, és megvalósíthatók-e a megrendelő kutatási céljai.

A számlázáshoz az alábbi egységárakat használjuk:Tétel
Egységár
Anyakönyvi események
Anyakönyvi esemény azonosítása 1850 után
24,00 €
Anyakönyvi esemény azonosítása 1800 és 1849 között
35,00 €
Anyakönyvi esemény azonosítása 1799 előtt
46,00 €
Az anyakönyvi esemény születés (keresztelás), házasságkötés vagy halálozás.
Az azonosításhoz az eredeti nyilvántartási bejegyzés fénymásolata és fordítása is tartozik.
Kutatási óradíj, ha a fenti díjak nem érvényesíthetők
40,00 €
Hivatalos okiratok beszerzése
Születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonatok
40,00 €
Egyéb hivatalos dokumentumok, pl. telekkönyvi betétek stb..
40,00 €

Ezek az árak az online kutatásra, a pozsonyi archívumban végzett kutatásokra és a levelezéssel elvégzett feladatokra vonatkoznak. A Pozsonyon kívüli tevékenységekre az utazási költségtérítést az alábbi táblázat szerint számítom:

Tétel
Egységár
Étkezés Pozsonyon kívül egy nap alatt 15,00 €
Utazási költség 1 km személygépkocsi használat esetén 0,50 €
Időveszteség utazás közben (tarifa 1 óra) 9,00 €

Visszatérítések

A harmadik feleknél felmerülő egyéb költségek a tényleges összegben kerülnek felszámításra. Ez vonatkozik a szállásra, regisztrációra, levéltári díjra és hasonlókra.

A kutatási megrendelésnek a lehető legpontosabb információkat kell tartalmaznia. Ha van ilyen, pl. születési, házassági vagy halotti anyakönyvi kivonat, útlevél, lakhelyi anyakönyvi kivonat, keresztelési anyakönyvi kivonat, az ősök vallási hovatartozása stb. A jó együttműködés elengedhetetlen feltétele a közös kutatási célok egyértelmű megfogalmazása. Az összes dokumentum alapos vizsgálata után részletes ajánlatot adunk.Főcím  | Kutatási tanácsok  | Árjegyzék