CentroConsult - Családkutatás Szlovákiában (a valamikori Felvidék)

 Kutatási tanácsok


Főcím
Kutatási tanácsok
Árjegyzék


Ezen az oldalon a felvidéki források ismertetésével szeretnénk segíteni a haladó kutatóknak 

Anyakönyvek

A családkutatás fő forrásai az anyakönyvek. Szlovákia 1919 előtt a Magyar Királyság része volt, ezért az 1895 előtti anyakönyvi rendszerben (a fejlécekben) nincs érdemi különbség a jelenlegi Magyarországhoz képest, bár sokszor előfordul, hogy egy-egy helység anyakönyvvezetője (mind a jegyző, mind az egyházi személy) egyedi táblázatokat "gyártott". Különösen érdekesek lehetnek az Izraelita vallás anyakönyveinek változatai, hiszen e vallásban például nem keresztelés van, hanem körülmetélés, ezért a keresztapa helyett sokszor (az azonos értelmű, de a "keresztelés" kifejezést kikerülő) régi magyar elnevezést, a "koma"-t használták. Emellett az 1800-as évek közepéig a latin nyelvet használták - sajnos sokszor pontatlanul. Az ezt követő időszakban pedig nagyon sokszor már Szlovák nyelven is készültek anyakönyvek (főleg az evangélikus egyháznál). A kutatónak tehát erre is fel kell készülnie és jó ha már előre gondoskodik szlovákul is tudó partnerről. 

1895 előtti egyházi anyakönyvek

Különbségek vannak a történelmi (lényegében 1895 előtti) anyakönyvek mostani elhelyezésében. Csehszlovákiában az ötvenes években az állami hatóságok összegyűjtötték az 1895 előtti egyházi anyakönyveket. Ezek az anyakönyvek a rendszerváltás után is az állam tulajdonában maradtak. Ugyanakkor nem árt tudni, hogy 1826-tól a magyar Katolikus Egyház a papjainak elrendelte, hogy az anyakönyvek másolatát minden évben küldjék meg az illetékes püspökségnek, érsekségnek. Ezért nem árt megismerni a Történelmi (1920 előtti) Magyarország egyházmegyei beosztását. Az anyakönyvek szabadon kutathatók a következő állami levéltárakban: Pozsony város, Pozsony (megye), Nyitraivánka, Bitcse, Besztercebánya, Lőcse, Eperjes és Kassa. A szlovák belügyminisztérium 1991-ben adott ki egy katalógust, ahol az anyakönyvek elhelyezése található. A levéltárak címei itt találhatók.
Az összes anyakönyvet már lefényképezték a Mormonok, de sok mikrofilm még nem hozzáférhető.

1895 utáni egyházi anyakönyvek

Az 1895 évi határév csak körülbelüli. Mivel 1895.10.1-én elindult az állami anyakönyvezés, ettől a dátumtól az egyházi anyakönyvek már az állam szempontjából elveszítették fontosságukat. Az állami hatóságokat ezeket az anyakönyveket nem államosították és mostanáig is az egyházak tulajdonában vannak. Ezekre az anyakönyvekre az anyakönyvi törvény nem vonatkozik. Az adatvédelmet az egyházak biztosítják saját belátásuk szerint.

Polgári anyakönyvek

Szlovákiában az anyakönyvi törvény 100 évben határozza meg az anyakönyvi adatokhoz fűződő személyiségi jogok védelmének az időtartamát. Ez sajnos a házasságokra és az elhalálozásokra is vonatkozik. Ez persze nagyban megnehezíti a kutatók életét. Emellett, a 100 évnél fiatalabb bejegyzésekbe hivatalosan csak a közvetlen hozzátartozóknak van joguk belenézni  Az 1895-1911 közti polgári anyakönyvek elvben már szabadon kutathatók, de sajnos itt is sok gyakorlati akadállyal lehet találkozni. 1907-ben volt bevezetve az új anyakönyvi formátum, amely egy lapon több anyakönyvi esemény bejegyzését lehetségessé tette. Ennek eredménye az, hogy egy kötetben sokkal több év fért be. Ezek az 1907 óta vezetett anyakönyvek egészen a 30-as évekig is elnyúlnak, főleg kisebb településeken.  Az egész kötet addig védett, amíg az utolsó bejegyzés  100 évnél régebbi nem lesz. Azért gyakorlatilag csak az 1895-1906 közti polgári anyakönyvek kutathatók. Ezek az anyakönyvek a valamikori járási levéltárakban vannak elhelyezve (mostani "pobočka").

Online adatbázisok

Online telefonkönyv

Szlovákia egész  területén lehet keresni. Csak egy kötelező mező van - Vyhľadaj. Oda a kereset nevet kell beírni és utána a Hladaj gombot kell megnyomni. A körzetszámok itt találhatók

A nevesítetlen földek

Azok a földek, amelyeknek a tulajdonosai 2005. szeptember 1-ig nem jelentkeznek, illetve ismeretlenek maradnak, a hatályos törvény (NR SR č. 180/1995 Z. z.) értelmében állami , ezt követően  egy éven belül önkormányzati tulajdonba kerülnek Ezekre az ingatlanokra magyar állampolgárok is benyújthatnak igénylést, ha bizonyítani tudják, hogy ők az eredeti tulajdonosok, vagy az örökösök. A részletes útmutató itt található.

Nemzeti Emlékezet Hivatal által közzétett ügynök és megfigyeltek listája

Ezen a listán a valamikori csehszlovák titkosrendőrség nem csak ügynökei, hanem a megfigyelt személyek is szerepelnek. Ez a lista hasznos lehet a családkutatóknak is, mivel a 20. századi adatokhoz egyébként igén nehéz hozzáférni.

Cégek és kisiparosok jegyzéke

Kisiparosok jegyzéke (Zivnostensky register)
Cégjegyzék (Obchodny register). Itt is lehet személyek szerint keresni

A szlovákiai temetők adatainak számítógépes feldolgozása

Knúrovsky Pavol gondozásában megkezdődött a szlovákiai temetők adatainak számítógépi feldolgozása. A kassai temetők feldolgozása már befejeződött.

Szakirodalom

  1. Milan Majtán: Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773-1997). Második kiadás, Veda, Bratislava 1998. Ez valójában Szlovákia helynévtára 1773-1997 között. Tartalmazza a 20. század névváltozásait és új közigazgatási változásokat. Több angolul itt.
  2. Jana Sarmányová: Cirkevné matriky na Slovensku zo 16.-19. storocia. Odbor archívnictva Ministerstva vnútra, Bratislava 1991. Ebben a katalógusban találhatók a szlovák levéltárok tulajdonában levő egyházi anyakönyvek. Több angolul itt.
Sajnos ezek a könyvek online még nem hozzáférhetőek. Ha időm engedi, egyéni felkérésre vállalom a böngészést.


Külön köszönet jár Reich Lajosnak e oldal lektorálásáért
Frissítve 2012.2.5