Kutatási tanácsok

CentroConsult - Családkutatás Szlovákiában (a valamikori Felvidék)

Nevesítetlen földek
Szlovákiában két jogcímen lehet/lehetett ingatlanokat visszaigényelni:


E két jogi forma között lényeges a különbség, de sajnos az emberek köztudatban egy csomó tévhit vert tanyát, amelyeket nem árt tisztázni. Ebben szeretnék segíteni a kedves Olvasónak.

A restitúciós (kárpótlási) törvény olyan állami tulajdonban levő ingatlanokra vonatkozott, ahol az eredeti tulajdonjog 1948 után veszett el kisajátítással, vagy államosítással. Itt két alapvető feltételnek kellett hogy teljesítve legyen:

a)    a kisajátítás az 1948.2.25 után elfogadott törvények szerint történt
b)    a visszaigénylő személy Szlovák állampolgár és Szlovákiában volt állandó lakhelye a visszaigénylés pillanatában (avagy 2004.12.31 előtt).
A határidő a visszaigénylésre 2004.12.31 volt.

A nevesítetlen föld olyan ingatlan, amelynek nincs jelenlegi tulajdonosa, például az utolsó ismert tulajdonos 40 évvel ezelőtt halt meg és nem volt hagyatéki tárgyalás. Ha élnek jogos örökösök, azok kérhetik a hagyatéki tárgyalás felújítását és ha be tudják bizonyítani hogy ők az örökösök, akkor jogerősen rájuk lesz átíratva az ingatlan, erre a magyar állampolgárok ugyanúgy jogosultak, mint a szlovák állampolgárok.

Erről szól a Magyar külügyminisztérium 2004. július 23 kelt közlése is. A magyar sajtó gyakran pontatlanul informál ebben a témában. Kivétel az Áprilisi Ifjak a gondolkodó fiatalok honlapján közölt cikk: Földtulajdon rendezés Szlovákiában (2004.08.26), itt röviden és pontosan le vann írva a lényeg.

A továbbiban már csak a nevesítetlen földekkel foglalkozunk.

1948-1989 között Csehszlovákiában a földeket és erdőket általában termelő szövetkezetek és állami gazdaságok használták. Jogilag a termőföldek és az erdők nem voltak államosítva, de gyakorlatilag a tulajdonosok nem gyakorolhatták a tulajdon jogukat. Azért, ha a tulajdonos meghalt, az örökösök többnyire nem is jelentkeztek, mert nem látták értelmét annak, hogy az állam által használt ingatlant igényeljék. A rendszerváltás után, rengeteg ingatlan tulajdonjogát kellett rendezni. 1995-ben született az a törvény, amely 2005-ig rendezné Szlovákiában a teleknyilvántartást. Erre a célra minden községben alakultak bizottságok, amelyeknek a céljuk az volt, hogy rendezzék a tulajdon viszonyokat. Ez a folyamat most már végéhez közeledik. Azok az ingatlanok, amelyek tulajdonos nélkül maradtak bekerültek az úgynevezett nevesítetlen földek listájára.

2007 évtől elindult az ingyenes kataszteri portál, ahol a szlovákiai ingatlan nyilvántartás szabadon hozzáférhető.

A portálon lehet keresni az összes tulajdonosok között (nem csak az ismeretlenek között, angol nyelvű útmutató itt van), tovább lehetőség van menteni a tulajdon lapokat és nyomtatni katasztrális térképeket (a térképeket sajnos nem lehet menteni).

Példaképen bemutatunk egy tulajdon lapot (rá lehet klikkelni)


Kutatási tanácsok

Frissítve: 2008.1.11