CentroConsult - výskum na Slovensku a v bývalom Rakúsko-Uhorsku

Genealógia svojpomocne


Vitajte
Genealógia a heraldika
Genealogické zdroje
Genealogické služby
Genealógia svojpomocne
Prezentácia výsledkov
Projekty
Linky
Cenník
Príručky


Rady pre tých, ktorí si chcú vypracovať rodokmeň sami

Ako začať

Podľa mojich skúseností, bežný slovenský občan pozná svojich starých rodičov (4 osoby) a prarodičov (8 osôb), takže sa spravidla nemusí pátrať v matrikách po roku 1895. Okrem tejto priamej línie sú strýkovia, tety a bratranci a ich manželia, takže bez nejakého hlbšieho skúmania si každý vie zostaviť zoznam, členov svoje rodiny  - tento počet môže byť okolo sto osôb. Predpokladám, že čitateľ týchto stránok je počítačovo gramotný a preto vážnemu záujemcovi o zostavenie vlastného rodokmeňa odporúčam ako prvé štyri kroky: 
  1. navštíviť stránky s návodmi a skúsenosťami amatérskych genealógov, príkladom je veľmi pekná nezisková stránka Rodokmeň;
  2. zaobstarať si genealogický software. Vďaka Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti existuje aj slovenská verzia takéhoto software;
  3. naplniť genealogickú databázu známymi údajmi, na chýbajúce údaje sa treba spýtať príbuzných, navštíviť staré rodinné hroby;
  4. zistiť, kto z príbuzných zdedil a uchoval staré rodinné dokumenty, na starších fotografiách býva často napísaný dátum a osoba, takto získané údaje doplniť do databázy;
  5. pokračovať hlbším výskumom na matrikách a v archívoch.

Hlbší výskum

Ambíciou každého amatérskeho genealóga je ísť tak ďaleko do minulosti, ako sa len dá. Pokiaľ niekto z Vašich príbuzných bol za tzv. Slovenského štátu v štátnych službách, musel preukázať árijský pôvod do "tretieho kolena". Ak sa u niektorého člena tieto dokumenty zachovali, získate tak celkom pohodlne matričné výpisy z druhej polovice 19. storočia.

Ak také dokumenty Vaša rodina nemá, zostávajú klasické genealogické zdroje. Štátne archívy sú v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre (so sídlom v Ivanke pri Nitre), Žiline (so sídlom v Bytči), Banskej Bystrici, Košiciach a v Prešove..  Na stránke Ministerstva vnútra je adresár štátnych archívov.
Podrobný inventár cirkevných matrík je v knihe "Cirkevné matriky na Slovensku zo 16.-19. storočia", vydanej  Odborom archívnictva MV SR. Matriky sú písané archaickým rukopisom spravidla latinsky a maďarsky, neskôr aj slovensky a česky. Pre lokalizáciu starých názvov obcí je dobré zaobstarať si aj príručku "Názvy obcí Slovenskej republiky (vývin v rokoch 1773-1997)".

Podrobnejšie píšeme o genealogických zdrojoch v samostatnej sekcii.

Matriky na internete

Vďaka mormonskej cirkvi sú už cirkevné matriky uložené v slovenských štátnych archívoch prístupné aj na internete. Prístup na tieto matriky je zo stránky Familysearch.org.

Internetová a počítačová genealógia

Počty osôb danej rodiny rastú geometrickým radom s počtom generácií. Pradedo narodený okolo roku 1750 má v súčasnosti okolo 1000 potomkov po meči. Z týchto osôb majú už mnohí prístup k internetu, ak z týchto internetistov aspoň jeden má záujem o genealógiu, skôr či neskôr svoj rodokmeň zverejní na internete. Takisto existuje množstvo internetových portálov špecializovaných na hľadanie predkov, teraz už aj v slovenskom jazyku. Veľmi dynamicky sa rozvíja portál  My Heritage.
V roku 2001 bola sprístupnená databáza Ellis Island s údajmi emigrantov, ktorí vstúpili na územie USA cez prístav New York. Takmer každý Slovák si tam môže nájsť niekoho z rodiny.Vitajte  | Genealógia a heraldika  | Genealogické zdroje | Genealogické služby | Genealógia svojpomocne | Prezentácia výsledkov | Projekty | Linky | Cenník | Príručky
Aktualizácia 22.5.2011