CentroConsult - výskum na Slovensku a v bývalom Rakúsko-Uhorsku

 Cenník platný od 9.3.2024


Vitajte
Genealógia a heraldika
Genealogické zdroje
Genealogické služby
Genealógia svojpomocne
Prezentácia výsledkov
Projekty
Linky
Cenník
Príručky


Orientačné ceny

Celková cena výskumu sa nedá určiť dopredu. Presnejší odhad sa dá získať po predbežnom výskume, kde sa preverí dostupnosť údajov a množstvo práce. Orientačné ceny sú:

Položka
Cena
Matričné udalosti
Identifikácia matričnej udalosti po roku 1850 24,00 €
Identifikácia matričnej udalosti medzi rokmi 1800 - 1849 35,00 €
Identifikácia matričnej udalosti pred rokom 1799 46,00 €
Matričná udalosť je narodenie (krst), sobáš alebo úmrtie. Identifikácia zahŕňa aj fotokópiu a preklad originálneho matričného záznamu.
Hodinová výskumná sadzba v prípade, že sa nedajú použiť vyššie uvedené sadzby
40,00 €
Získanie dokladov
Matričné doklady
40,00 €
Iné úradné doklady, napr. pozemkovo-knižné vložky a pod.
40,00 €

Tieto ceny sa vzťahujú na online výskum, na výskum v bratislavských archívoch a úlohy vybavené korešpondenčne. Pre činnosti mimo okolia Bratislavy si účtujem cestovné náhrady podľa nasledovnej tabuľky:

Cestovné náklady

Položka
Jedn. cena
Stravovanie mimo Bratislavy za jeden deň
15,00 €
Cestovné náhrady za použitie osobného vozidla na 1 km
0,50 €
Strata času cestovaním  (sadzba za 1 hod.) 9,00 €

Refundácie

Ostatné vzniknuté náklady voči tretím stranám sa účtujú v skutočnej výške. Týka sa to ubytovania, matričných a archívnych poplatkov a podobne.

Poznámka: CentroConsult je registrovaný v živnostenskom registri (IČO 33 469 211) a za vykonané služby vystavuje faktúry. Platby sa môžu realizovať bankovým prevodom.

Orientačnú cenovú ponuku Vám môžem poslať po vyplnení online žiadosti o cenovú ponuku.

Ako si objednať zostavenie rodokmeňa a aké údaje sú potrebné? Kliknite sem!Vitajte  | Genealógia a heraldika  | Genealogické zdroje | Genealogické služby | Genealógia svojpomocne | Prezentácia výsledkov | Projekty | Linky | Cenník | Príručky