CentroConsult - výskum na Slovensku a v bývalom Rakúsko-Uhorsku

 Cenník platný od 1.1.2013


Vitajte
Genealógia a heraldika
Genealogické zdroje
Genealogické služby
Genealógia svojpomocne
Prezentácia výsledkov
Projekty
Linky
Cenník
Príručky


Orientačné ceny

Celková cena výskumu sa nedá určiť dopredu. Presnejší odhad sa dá získať po predbežnom výskume, kde sa preverí dostupnosť údajov a množstvo práce. Orientačné ceny sú:

Cena za jednu osobu

Identifikácia a overenie jednej osoby narodenej po roku 1850
15,00 €
Identifikácia a overenie jednej osoby narodenej medzi rokmi 1800 - 1850
22,50 €
Identifikácia a overenie jednej osoby narodenej pred rokom 1800
30,00 €
Hodinová výskumná sadzba v prípade, že sa nedajú použiť vyššie uvedené sadzby
24,00 €

Tieto ceny sa vzťahujú na online výskum a na výskum v bratislavských archívoch. Pre výskum mimo Bratislavy si účtujem cestovné náhrady podľa nasledovnej tabuľky:

Cestovné náklady a exkurzie

Položka
Popis
Jedn. cena
Sprevádzanie
Sprevádzanie na genealogických exkurziách v strednej Európe (sadzba za 1 hod.)
14,00 €
Stravné
Stravovanie mimo Bratislavy za jeden deň
14,00 €
Cest. náhrady
Cestovné náhrady za použitie osobného vozidla na 1 km
0,35 €
Cestovanie
Strata času cestovaním  (sadzba za 1 hod.) 9,00 €

Refundácie

Ostatné vzniknuté náklady voči tretím stranám sa účtujú v skutočnej výške. Týka sa to matričných a archívnych poplatkov a podobne.

Poznámka: CentroConsult je registrovaný v živnostenskom registri (IČO 33 469 211) a za vykonané služby vystavuje faktúry. Platby sa môžu realizovať poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

Orientačnú cenovú ponuku Vám môžem poslať po vyplnení online žiadosti o cenovú ponuku.

Ako si objednať zostavenie rodokmeňa a aké údaje sú potrebné? Kliknite sem!Vitajte  | Genealógia a heraldika  | Genealogické zdroje | Genealogické služby | Genealógia svojpomocne | Prezentácia výsledkov | Projekty | Linky | Cenník | Príručky