CentroConsult - výskum na Slovensku a v bývalom Rakúsko-Uhorsku

Ako si objednať genealogické službyNavigácia: centroconsult » genealógia » ako so objednať genealogické služby
Vitajte
Genealógia a heraldika
Genealogické zdroje
Genealogické služby
Genealógia svojpomocne
Prezentácia výsledkov
Projekty
Linky
Cenník
Príručky


V akom regióne robíme výskum?

CentroConsult má sídlo v  Šamoríne. Šamorín je vzdialený od Bratislavy na 20 km, do Viedne 80 km, do Budapešti 180. Táto geografická poloha umožňuje efektívny výskum na západnom a strednom Slovensku, severozápadnom Maďarsku a na východe Rakúska.

Výskum na východe Slovenska nie je zo Šamorína efektívny, pretože príslušné archívy sú veľmi vzdialené. Odporúčam preto obrátiť sa na kolegov špecializovaných na východné Slovensko, napríklad pán Juraj Čisárik alebo Michal Rázus, prípadne ďalší.

Čo a ako sa dá zistiť?

Vyhľadanie predkov je základnou genealogickou službou. CentroConsult ponúka:
  1. Výskum predkov po meči aj praslici, to znamená kľúčová osoba, rodičia, starí rodičia, prastarí rodičia, atď (tzv. vývod)
  2. Výskum potomkov po meči (len po mužskej línii), týmto sa sleduje len jedno priezvisko od najstaršieho známeho nositeľa až po súčasnosť (tzv rodokmeň v užšom slova zmysle), ženskí potomkovia sa ďalej nesledujú - toto sú klasické rodokmene, ktoré sa zostavovali pre šľachtické rodiny;
  3. Výskum potomkov po meči aj praslici, od najstaršieho známeho predka až po súčasnosť (tzv. rozrod).

Samozrejme tieto možnosti sa dajú ľubovoľne kombinovať. Ako príklad uvádzam databázu vlastnej rodiny obsahujúcu 2 525 osôb publikovanú na Rootsweb. To je však výsledok viacročnej práce.

Hlavným zdrojom informácií sú civilné a cirkevné matriky.

  • Civilné matriky sú vedené od roku 1895 nepretržite až do súčasnosti. Civilné matriky staršie ako 100 rokov sa postupne presúvajú z matrík do štátnych archívov.
  • Pred rokom 1895 boli len cirkevné matriky, ktoré sú teraz uložené v štátnych archívoch a je možné ich voľne študovať.

Do civilných matrík uložených na matričných úradoch  môže nahliadnuť len rodinní príslušníci, alebo nimi splnomocnené osoby. To znamená, že pre výskum v civilných matrikách musí dať zákazník splnomocnenie. Obyčajne však každý súčasník pozná svojich starých a prastarých rodičov, takže v civilných matrikách obyčajne nie je potrebné skúmať. Pre začiatok výskumu v cirkevných matrikách potrebujeme meno, dátum alebo rok narodenia (sobáša, úmrtia) pred rokom 1895, miesto a náboženstvo.

Čo ma to bude stáť?

Toto je najčastejšia otázka záujemcu o genealogické služby, na ktorú sa nedá jednoducho odpovedať. Je to ako pri kúpe osobného auta, niekomu stačí Dacia Logan, iný zase chce luxusné BMW. Cenu služieb fakturujeme podľa nášho cenníka. V dlhodobom priemere však vychádza cena doloženia jednej osoby na 15 až 30 €. Realistickejší cenový odhad sa však dá vypracovať až na základe konkrétnych požiadaviek klienta.

Čo za svoje peniaze dostanem?

Štandardným výstupom je výskumná správa s uvedením zdrojov a popisom osôb a rodín. Prílohou správy sú genealogické tabuľky v elektronickom formáte (pdf) ako aj CD s databázou. Ako príklady genealogických tabuliek uvádzame vývod a rozrod. Za príplatok vieme zabezpečiť aj tlač genealogických tabuliek na veľkoplošnej tlačiarni. Náročným zákazníkom vieme sprostredkovať aj ručne maľované genealogické tabuľky.

Ako začať?

Na posúdenie uskutočniteľnosti Vašej požiadavky vyplňte prosím online žiadosť (formulár) o cenovú ponuku, alebo naformulujte Váš projekt v jednoduchej emailovej správe adresovanej na moju adresu s týmito údajmi:
  1. Kto sú Vaši najstarší známi predkovia - meno, dátum alebo rok narodenia (sobáša, úmrtia) pred rokom 1895, miesto a náboženstvo. Ak tieto údaje z konca 19. storočia Vám nie sú známe, poradím Vám, ako sa dajú získať, vyjde Vás to oveľa lacnejšie, ako keby som to robil ja osobne na základe Vášho notársky overeného splnomocnenia.
  2. Čo je cieľom Vášho výskumu, napríklad "vývod môjho otca do štyroch generácií" a podobne.
Aktualizácia: 1.1.2014

Vitajte  | Genealógia a heraldika  | Genealogické zdroje | Genealogické služby | Genealógia svojpomocne | Prezentácia výsledkov | Projekty | Linky | Cenník | Príručky