CentroConsult - výskum na Slovensku a v bývalom Rakúsko-Uhorsku

Genealogické služby


Vitajte
Genealógia a heraldika
Genealogické zdroje
Genealogické služby
Genealógia svojpomocne
Prezentácia výsledkov
Projekty
Linky
Cenník
Príručky


CentroConsult má sídlo v  Šamoríne. Šamorín je vzdialený od Bratislavy na 20 km, do Viedne 80 km, do Budapešti 180. Táto geografická poloha umožňuje efektívny výskum v tomto priestore.

Všeobecné informácie zdarma

Radi odpovieme na všeobecné informácie týkajúce sa historických názvov obcí, dostupnosti cirkevných matrík a podobne.

Vyhľadanie predkov, tvorba rodokmeňov

Vyhľadanie predkov je základnou genealogickou službou. CentroConsult ponúka:
  1. Výskum predkov po meči aj praslici, to znamená kľúčová osoba, rodičia, starí rodičia, prastarí rodičia, atď (tzv. vývod)
  2. Výskum potomkov po meči (len po mužskej línii), týmto sa sleduje len jedno priezvisko od najstaršieho známeho nositeľa až po súčasnosť (tzv. rodokmeň), ženskí potomkovia sa ďalej nesledujú - toto sú klasické rodokmene, ktoré sa zostavovali pre šľachtické rodiny;
  3. Výskum potomkov po meči aj praslici, od najstaršieho známeho predka až po súčasnosť (tzv. rozrod).
Samozrejme tieto možnosti sa dajú ľubovoľne kombinovať.

Hlavným zdrojom informácií sú civilné a cirkevné matriky. Civilné matriky sú vedené od roku 1895 nepretržite až do súčasnosti. Pred rokom 1895 boli len cirkevné matriky, ktoré sú teraz uložené v štátnych archívoch a je možné ich voľne študovať. Do civilných matrík môže nahliadnuť len rodinní príslušníci, alebo nimi splnomocnené osoby. To znamená, že pre výskum v civilných matrikách musí dať zákazník splnomocnenie. Obyčajne však každý súčasník pozná svojich starých a prastarých rodičov, takže v civilných matrikách obyčajne nie je potrebné skúmať. Pre začiatok výskumu v cirkevných matrikách potrebujeme meno, dátum alebo rok narodenia (sobáša, úmrtia) , miesto a náboženstvo.

Vyhľadanie žijúcich príbuzných

Väčšina emigrantov do zámoria zanechala príbuzných doma. V priebehu dvoch - troch generácií sa tieto príbuzenské zväzky pretrhli, vo väčšine prípadov sa však títo stratení bratranci a sesternice dajú nájsť.

Genealogické exkurzie

Pre návštevníkov Slovenska komplexne zabezpečíme návštevu príbuzných, archívov, cintorínov a pod.

Ručne maľované genealogické tabuľky

Na požiadanie vieme sprostredkovať umelecké znázornenie genealogických tabuliek. Kliknite na tieto príklady:

Príklady tzv. vývodu
Príklad tzv. rodokmeňa
 

Vyhľadanie dedičov a neznámych majiteľov nehnuteľností

Ponúkame pátranie po neznámych dedičoch a neidentifikovaných vlastníkoch nehnuteľností na území Slovenska, Rakúska a Maďarska. Viacej .....

Žiadosť o cenovú ponuku alebo objednanie služieb

Aktualizácia: 15.2.2010

Vitajte  | Genealógia a heraldika  | Genealogické zdroje | Genealogické služby | Genealógia svojpomocne | Prezentácia výsledkov | Projekty | Linky | Cenník | Príručky