CentroConsult - výskum na Slovensku a v bývalom Rakúsko-Uhorsku

Prezentácia výsledkov


Vitajte
Genealógia a heraldika
Genealogické zdroje
Genealogické služby
Genealógia svojpomocne
Prezentácia výsledkov
Projekty
Linky
Cenník
Príručky


CentroConsult obyčajne dodáva výsledky v elektronickej forme využitím Internetu a e-mail-lu, pokiaľ sa nedohodne inak. Fotokópie matričných výpisov a iných dokumentov sa zasielajú poštou.

Výskumné správy

Každá výskumná správa zahrňuje metódy, zdroje údajov a použitú literatúru. V prílohe sú genealogické tabuľky a fotokópie dokumentov. V texte sú odkazy (linky) na databázu. Príklad správy v elektronickej forme je uvedený tu.

Výpisy z matrík (len na Slovensku)

CentroConsult sprostredkuje vystavenie výpis z matrík. Výpisy pred rokom 1895 vystavujú Štátne archívy, výpisy po roku 1895 vystavujú matričné úrady.

Fotografie

Návštevy cintorínov, pamätníkov, kostolov a interview sú dokumentované digitálnymi fotografiami. 

Gedcom súbory

CentroConsult môže prezentovať výsledky v štandardnom genealogickom formáte ako súbory typu "GEDCOM". Tento formát umožňuje zákazníkovi import údajov do ľubovoľného genealogického programu.

Databázy

Zákazníci môžu tiež žiadať poskytnutie údajov vo forme databáz - Microsoft Access, Microsoft Excel, alebo Microsoft Word

Maľované genealogické tabuľky

Na požiadanie Centroconsult zabezpečí ručne maľované genealogické tabuľky vo forme plagátov formátu A0. Príklady sú uvedené tu (kliknite na malé obrázky):
 


Vitajte  | Genealógia a heraldika  | Genealogické zdroje | Genealogické služby | Genealógia svojpomocne | Prezentácia výsledkov | Projekty | Linky | Cenník | Príručky