CentroConsult - výskum na Slovensku a v bývalom Rakúsko-Uhorsku

Projekty


Vitajte
Genealógia a heraldika
Genealogické zdroje
Genealogické služby
Genealógia svojpomocne
Prezentácia výsledkov
Projekty
Linky
Cenník
Príručky


Uvádzame príklady niekoľkých genealogických projektov

Projekt Maschkan

Cieľom projektu bolo nájsť miesto narodenia Leopolda Maschkana, predka rodiny rozšírenej po celom svete.

Projekt Jančiga

Cieľom projektu bolo získať viacej informácií o Štefanovi Jančigovi z  Poviny a o pôvode priezviska Jančiga.

Projekt Lebeda/Červenčík

Tento projekt si objednal  Tom Smith. Hľadal pôvod svojich starých rodičov, ktorí prišli do USA zo Slovenska okolo roku  1905. Zaujímali ho nielen údaje o priamych predkoch, ale aj o bratoch a sestrách. Výskum bol veľmi obtiažny, pretože cirkevné matriky sú neúplné a museli sa skúmať aj nespracované druhopisy.


Vitajte  | Genealógia a heraldika  | Genealogické zdroje | Genealogické služby | Genealógia svojpomocne | Prezentácia výsledkov | Projekty | Linky | Cenník | Príručky