CentroConsult - výskum na Slovensku a v bývalom Rakúsko-Uhorsku

     Príručky


Vitajte
Genealógia a heraldika
Genealogické zdroje
Genealogické služby
Genealógia svojpomocne
Prezentácia výsledkov
Projekty
Linky
Cenník
PríručkyZákladnou literatúrou nepostrádateľnou pre slovenského genealóga sú dve knihy:.

Cirkevné matriky na Slovensku zo 16. - 19. storočia

Túto publikáciu spracovanú Janou Sármányovou - Kalesnou vydal Odbor archívnictva MV SR v roku 1991. Je to vlastne katalóg cirkevných matrík uložených v slovenských štátnych archívoch. Rozpis matrík je usporiadaný abecedne podľa názvov obcí. Tento katalóg bohužiaľ nie je prístupný na internete. Pre tých, ktorí túto knihy nemajú ponúkame vyhľadanie údajov zdarma (pokiaľ na to kapacitne budeme stačiť)

Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773 - 1997)

Táto publikácia Milana Majtána je druhou nenahraditeľnou príručkou. Knihu vydalo vydavateľstvo VEDA v roku 1998. V prvej časti knihy sú abecedne zoradené obce SR podľa dnešných názvov s uvedením historických názvov. V druhej časti knihy je abecedný register historických názvov. Publikácia je prístupná online na stránke Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra.

V Maďarsku je viacero vydavateľstiev špecializovaných na vydávanie vlastivedných a historických publikácií týkajúcich sa Uhorska. Vydavateľstvo Talma publikovalo v roku 2001 Atlas a zoznam obcí Uhorska roku 1914.

Vydavateľstvo Arcanum v Budapešti má ambiciózny program digitalizácie in monografií a encyklopédií vydaných v minulosti. Niektoré z nich boli prístupné online, napr.: Bohužiaľ vydavateľstvo Arcanum zmenilo svoju obchodnú politiku a databázy sú prístupné len na nosičoch CD alebo DVD.Vitajte  | Genealógia a heraldika  | Genealogické zdroje | Genealogické služby | Genealógia svojpomocne | Prezentácia výsledkov | Projekty | Linky | Cenník | Príručky